Albumi i korporatës

Liyuan Battery Industrial Park

Parku industrial i baterive Liyuan

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery filloi punën e saj me shumë sukses

Liyuan battery office style

Stili i zyrës së baterisë Liyuan

Liyuan Battery Office

Zyra e baterive Liyuan

Power Source Office

Zyra e Burimit të Energjisë

Liyuan Battery Culture Wall

Muri i kulturës së baterisë Liyuan

Liyuan Culture Wall

Muri i kulturës Liyuan

Liyuan battery roll core area

Zona kryesore e rrotullimit të baterisë Liyuan

Liyuan battery welding area

Zona e saldimit të baterisë Liyuan

Liyuan battery testing room

Dhoma e testimit të baterisë Liyuan