Pajisjet e prodhimit

Liyuan Battery Automatic Assembly Line

Linja e montimit automatik të baterisë Liyuan

Liyuan battery automatic pre-discharge cabinet

Kabineti automatik i para-shkarkimit të baterisë Liyuan

Liyuan battery charging and dividing capacity test cabinet

Kabineti i testimit të kapacitetit të karikimit dhe ndarjes së baterisë Liyuan

Liyuan battery constant temperature and humidity tester

Testues i temperaturës dhe lagështisë konstante të baterisë Liyuan

Liyuan battery constant resistance tester

Testues i rezistencës konstante të baterisë Liyuan

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-3

Makinë shpuese pneumatike me saktësi të baterisë Liyuan

Liyuan Battery Automatic Plastic Forming Machine

Makinë automatike për formimin e plastikës së baterisë Liyuan

Liyuan battery roll core area

Makinë dredha-dredha e baterisë Liyuan

Automatic battery assembly line

Linja automatike e montimit të baterive

Automatic battery assembly line-2

Linja automatike e montimit të baterive

Drying machine

Makinë tharjeje

Isolated automatic vacuum oven

Furrë automatike e izoluar me vakum

Liyuan battery precision pneumatic punching machine

Makinë shpuese pneumatike me saktësi të baterisë Liyuan

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-2

Makinë shpuese pneumatike me saktësi të baterisë Liyuan

Liyuan Battery Winding Machine

Makinë dredha-dredha e baterisë Liyuan