Stili i ekipit

Power Source Team

Ekipi i burimit të energjisë

Liyuan annual meeting style

Stili i takimit vjetor Liyuan

Liyuan team annual meeting style

Stili i takimit vjetor të ekipit Liyuan

Group photo of Liyuan team

Foto grupore e ekipit Liyuan

Group photo of Liyuan team2

Foto grupore e ekipit Liyuan

Liyuan Team Fire Drill

Stërvitja e zjarrit e ekipit Liyuan

Liyuan team style

Stili i ekipit Liyuan

Liyuan Fire Drill

Stërvitja e zjarrit Liyuan